Oferta

Oferta

NASZA OFERTA

Nieruchomości aktualne

Jest to wskazanie ruchomości aktualnych wskazanej osoby. W odpowiedzi otrzymujemy adres i nr księgi wieczystej wraz ze stroną www, gdzie można przeglądać wpisy, adresy itp

Ruchomości zbyte

Jest to wskazanie aktualnych i zbytych na przełomie pięciu lat marek pojazdów wraz z nr rejestracyjnymi na przełomie 5 lat.

Wskazanie adresu zameldowania

Jest to wskazanie adresu zameldowania. Proszę nie mylić z wskazaniem adresu zamieszkania. Cele sądowe, windykacyjne.

Raport banków

Jest to wskazanie w jakich bankach dana osoba ma konta bankowe.

Nieruchomości zbyte

Jest to wskazanie ruchomości aktualnych i zbytych na przełomie pięciu lat wskazanej osoby. W odpowiedzi otrzymujemy adres i nr księgi wieczystej wraz ze stroną www, gdzie można przeglądać wpisy, adresy itp

Wskazanie właściciela tablicy rejestracyjnej

Jest to wskazanie właściciela danego pojazdu. Uwaga! Wskazujemy właściciela a nie użytkownika. Właścicielem może okazać się leasing!

Ustalenie członków rodziny

Jest to wskazanie dzieci, żony, byłej żony, rodziców. Dostajemy Imię pierwsze, drugie, nazwisko obecne, rodowe, pesel, adres zameldowania.

Akcje obligacje

Jest to wskazanie w jakie dana osoba ma akcje i obligacje.

Ruchomości aktualne.

Jest to wskazanie marek aut i nr rejestracyjnych.

Wskazanie ostatniego pracodawcy.

Jest to wskazanie obecnego lub byłego płatnika sładek ZUS

Niekaralność

Jest to wskazanie czy dana osoba była karana. Uwaga! Wskazania po 5 latach mogą ulec zatraceniu na wniosek osoby karanej.

Pesel

Jest to wskazanie nr pesel

wywiad-dane.pl

Nie znalazłeś danych których szukasz? Napisz maila i spytaj się o możliwości.